Just another blog.siol.net weblog

Spoštovani

Naprošen sem, da vam posredujem spodnje informacije, ki se navezuijejo na poti čez barje iz Ljubljane na Vrhniko. Vir podatkov so moji dosedanji opisi, ki so bili že objavljeni v različnih medijih. Te zapise sem sem ob tej priložnosti osveži. Izhodišče je Pot spominov in tovarištva tam, kjer ta seka Tržaško in Ižansko cesto ter se približa Cesti dveh cesarjev in Cesti v Gorice.

Z velikimi črkani so zapisani posamezni kraji na relacji, s števikami a posamezna povezava:

A. Ljubljana – Brezovica – Vrhnika:

1. Prva možnost in najnevarnejša je ob Tržaški cesti. Ta je najbolj nevarna in onesnažena, saj poteka ob Tržaški cesti.

2. Druga možnost poteka od Dolgega mosta južno ob železnici mimo Gmajnic in pod železnico skozi naselje Postaja, kjer je parkirišče in Železniška postaja Brezovica, naprej proti Vrhniki po trasi nekdanje Vrhniške proge do Loga in naprej, lahko tudi po servisni cesti ob avtocesti. Ta je varnejša in primernejša za rekreativno raziskovanje.

B. Ljubljana – Brezovica – Vnanje Gorice – Podplešivica – Bevke – Blatna Brezovica -Vrhnika:

3. Tretja možnost poteka od Dolgega mosta južno ob železnici mimo Gmajnic in naprej do železniškega prehoda Vnanje Gorice, kjer je končna postaja mestnega avtobusa 6B in bo v kratkem zgrajena tudi Železniška postaja Vnanje Gorice. Tu je tuidi parkirišče. Potem se pot nadaljuje naravnost skozi Švajc (med Žabnico in Lukovico) v Podplešivico in naprej skozi Bevke in Blatno Brezovico na Vrhniko. Ta je varnejša in primernejša za rekreativno raziskovanje. Naravni in kulturno je bogata (Ašičev dom in poti), saj poteka skozi Vnanje in Notranje Gorice (Bobri Janeza Jalna).

C. Ljubljana – Vnanje Gorice – Gmajna – Podpeč – Borovnica – Bistra – Verd – Vrhnika

4. Četrta možnost je od Dolgega mosta po Cesti v Gorice, skozi Vnanje Gorice, mimo Dobčenice na Gmajno (Notranje Gorice) in skozi Podpeč, Borovnico in Bistro na Vrhniko. Ta je med Ljubljano in Podpečjo varnejša in primernejša za rekreativno raziskovanje.

D. Ljubljana – Karlovški most – Črna Vas – Podpeč – Borovnica – Vrhnika

5. Peta možnost južno od Ljubljanice. Ta je najbolj nevarna in onesnažena, saj poteka po Ižanski cesti, Črnovaški cesti in podkrimski cesti Podpeč – Vrhnika.

E. Ljubljana – Karlovški most – Črna Vas – Ig – Podpeč – Borovnica – Vrhnika.

6. Šesta možnost je podaljašana peta možnost do Iga in iz Iga do Vrhnike po podkrimski cesti skozi Podpeč in Borovnico. Ta je najbolj nevarna in onesnažena, saj poteka po celotni Ižanski cesti in celotni podkrimski cesti Podpeč – Vrhnika.

Osrednji zgornji del ljubljanskega barja je na spletni strani

Jugovzhodni del pa na spletni strani:

Lokacije, na katerih je mogoče parkirati vozilo in pot nadaljevati s kolesom so vsa javna parkirišča.

V Vnanjih Goricah je Kolesarskoatletski poligon, na katerem je bilo že več kot 20 kolesarskih tekmovanj državno prvenstvo v gorskem kolesarjenju po naslednjem poligonu

Tu, na Brcih je tudi skate park

Počelo Ašičevih poti: http://www.dnevnik.si/novice/dnevnik/215008
http://www.dnevnik.si/novice/dnevnik/216069/

Podrobnejše informacije so na: 051 344 688 – Drago Stanovnik

  • Share/Bookmark
15.02.2011 09:43 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Sredi Adventa 2010 smo si mnogi že voščili in sem vas lahko razveselil s koledarjem ŠKTD Lokvanj 2011 in Fržolarjem 2010 tudi pred veleblagovnico na Viču v Ljubljani ;-)

  • Share/Bookmark
13.12.2010 10:04 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

V začetku meseca novembra smo se zbrali nekaj članov čete in klan iz stega Dobrepolje 1. Bili smo polni pričakovanj in skavtskega duha, saj se je začenjalo letošnje jesenovanje. To je prav poseben dogodek za vse naše skavte kjer se dogajajo vsemogoče stvari.
V soboto zjutraj so nas starši pripeljali pred Slovenski Tehnični muzej v Bistri. Tam smo se razdelili v dve skupini in odšli v notranjost muzeja kjer smo si ogledali najrazličnejše stvari, kot so naprimer: lovski, ribiški, lesarski oddelek itd.. Ogledali smo si tudi Titove avtomobile, ki jih je imel Tito v času življenja. Ko smo si vse ogledali smo odšli na parkirišče pred muzejem, kjer smo se okrepčali z malico. Nato smo se z dvema avtoma, ki sta bila last naših skavtov odpeljali do Vnanjih goric, kjer smo dobili prenočišče v Ašičevem domu. Tam smo se raztovorili, zakurili ter takoj odšli na bližnji park, kjer so razne zanimive gugalnice ter lestev na jeklenici. Kmalu za tem smo odšli na kosilo. Po kosilu smo pomili posodo, pripravili drva za v peč itd. Nato smo se vsi odpravili do parka kjer se je naša klanovodja prelevila v deklico po imenu Jezerna roža. Razdelili smo se v dve skupini in vsaka skupina je morala izdelati vesla za vsakega posameznika in drevak (nosila na katerih bo kasneje sedela Jezerna roža). Vsaka skupina je morala Jezerno rožo pripeljati do kamnoloma. Seveda pa nismo vedeli kje je to. Če so nas nasprotniki ujeli so nam vzeli Jezerno rožo. Tako se je dogajala igra. Zmagala je skupina, kjer sem bil jaz. Ko je prišla še druga ekipa do kamnoloma smo odšli nazaj v dom pojedli večerjo in kmalu spet odšli v park. Kjer smo se neizmerno zabavali. Nato smo odšli v dom in pred domom zakurili ogenj ter pekli kostanj. Ko smo vse pojedli smo odšli spat. Naslednje jutro smo se zbudili že zelo zgodaj in pozajtrkovali. Po zajtrku smo odšli k maši v bližnjo cerkev po maši pa smo se igrali družabno igro Aktiviti. Nato smo skuhali kosilo se najedli ter pospravili. Naredili smo še zaključek in starši so nas prišli iskat.
To jesenovanje se mi je zdelo zelo vredu, saj sem doživel nekaj novih izkušenj, ki jih nikoli ne bom pozabil.

Vodnik voda panterjev, Univerzalni panter,
Boštjan Pajk, Dobrepolje 1.

  • Share/Bookmark
3.12.2010 13:34 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink
ŠMARNICE 2010
dan v mesecu kdo ura mobi
Sobota 1.maj sv.maša 8.00
Nedelja 2.maj sv maša 9.00
Ponedeljek 3.maj Jesih Edita, Slavko 18:00 041 636 901
Torek 4.maj Bogataj Marta, Janez 18.00 041 499 123
Sreda 5.maj sv. maša 18.30
Četrtek 6.maj Modic Irena, Stane 18.00 041 897 532
Petek 7.maj sv. maša 18.00
Sobota 8.maj sv. maša 8.00
Nedelja 9.maj sv. maša 9.00
Ponedeljek 10.maj Marinko Andreja, Janko 18.00 01 3652152
Torek 11.maj Perne Joži 18.00 041 320 443
Sreda 12.maj Susman Ivi, Janez 18.00 041 955 851
Četrtek 13.maj sv maša VNEBOHOD 18.30
Petek 14.maj sv. maša 18.00
Sobota 15.maj sv. maša 8.00
Nedelja 16.maj sv. maša 9.00
Ponedeljek 17.maj Leben  Maja,  Stanko 18.00 041 211 633
Torek 18.maj Novak Damjana, Brane 18.00 041 878 963
Sreda 19.maj sv. maša ! 18.30
Četrtek 20.maj Dolenc Marija, Tadej 18.00 041 316 755
Petek 21.maj sv. maša 18.00
Sobota 22.maj sv. maša 8.00
Nedelja 23.maj sv. maša 9.00
Ponedeljek 24.maj Rotar Simona, Rok 18.00 041 311 328
Torek 25.maj Vampelj Nežka, Janko 18.00 040 621 909
Sreda 26.maj Smrtnik Urška, Franci 18.00 041 348 525
Četrtek 27.maj Marinko Tanja, Marjan 18.00 031 281 877
Petek 28.maj Remškar Branka, Jani 18.00 031 311 371
Sobota 29.maj Stanovnik Marta, Drago 18.00 041 768 346
Nedelja 30.maj sv. maša 9.00
Ponedeljek 31.maj Rus Karmen, Damjan 18.00 041 362 485
Šmarince so ob 18. uri kadar ni sv. maše. Ključ od cerkve se dostavi
naslednjemu, ki je na vrsti.
Informacije: Marta Stanovnik  tel. 041 768 346, 3651 136
  • Share/Bookmark
3.05.2010 17:00 | Komentarji & Trackbacki (5) | Permalink

Vnanje Gorice so osrednji barjanski kraj.

  • Share/Bookmark
3.05.2010 10:08 | Komentarji & Trackbacki (2) | Permalink

POVZETEK VSEBINE:

Razvoj komunikacij vpliva na ljudi, podobno kot je nekoč elektrifikacija. Zaradi različnega odziva na te spremembe so tudi vedno večje medsebojne razlike.

Elektronsko poslovodenje omogoča hitrejše soočenje različnih pogledov na skupne zadeve. To lažje pripelje različno misleče k najboljši skupni rešitvi. Taka medsebojna dosegljivost in povezanost omogoča boljšo komunikacijo. V nalogi je vsak človek povabljen, da izkorišča tehnične možnosti čim bolje v svoje in istočasno skupno dobro. Cilj je izboljšanje pretoka informacij med vsemi ljudmi v družini, med sosedi, delovnimi telesi, organizacijami in drugimi znotraj in izven lokalne skupnosti. Prednosti elektronskega poslovodenja se usmerja tudi v varovanje naravnega okolja ter spoštovanje duhovnih in materialnih dobrin, ki so potrebne za dostojno preživetje vsakega človeka v naši in v prihodnjih generacijah. Pri praktičnem izvajanju ciljev te naloge je v pomoč spletni portali:

Ljubljansko barje z zaledjem

Ljubljansko barje

Brezovica

Vnanje Gorice

Soseščina Brce

Notranje Gorice Plešivica

TIC Brezovica in ŠKTD Lokvanj

Pozdrav v pričakovanju vašega komentarja.

Drago Stanovnik

ABSTRACT:

The development of communication system affects people in a similar way electrification had long ago. Due to various responses to these changes differences among people are getting bigger and bigger as well. Electronic management enables quicker confrontation with different viewpoints of common issues. That brings people with different viewpoints to the best solution suitable for everyone. Begin connected with others this way helps us to find the best solutions very quickly. Each individual has an opportunity to use technical possibilities the best way he/she can, for his/her own benefit as well as for the benefit of the community. The goal is to improve the exchanging of information among the members of the family, neighbors, colleagues at work, companies and others inside and outside the local community. We should focus the advantages of the electronic management in the environment protection and respect the spiritual and material goods which are necessary for a decent life of every human being in the present generation as well as in the ones to come. There is a web site available to get help if needed:

Ljubljana moor with mountainous hinterland

Ljubljana moor

Brezovica

Vnanje Gorice

Neighbourhood Brce

Notranje Gorice Plešivica

TIC Brezovica and SKTD Lokvanj

Regards in looking forward to your commentary.

Drago Stanovnik


Zanimive spletne povezave/ Interesting web links:

Panorama s strehe Ašičevega doma, z Brc in iz Vnanjih Goric/

Panorama from the roof Ašičevega home, the Brce and the Vnanje Gorice

http://vimeo.com/2517259

Panorama s Predal, z Brc in iz Vnanjih Goric/Panorama from the roof my home, the Predakle, the Brce and the Vnanje Gorice http://vimeo.com/2521563

Kultura dediščina: Prvo srečanje na Florjanovo nedeljo 1991/Culture Heritage: The first meeting of 1991 on Sunday Florjanovo

http://vimeo.com/2654874

Rožmarin na Gulču/Rosemary on Gulču: http://vimeo.com/3217969

Predstavitev domačih umetnic in umetnikov 14.12.1991/Introduction of domestic artists 14/12/1991 http://vimeo.com/2784215

Božo Kos: http://vimeo.com/3129654

Naši lovci/Our hunters 14/12/1991: http://vimeo.com/3184831

Zahteva za prepoved snovi, ki po uporabi zastrupljajo zrak ali vodo/Demand for ban on substances that poison to use air or water http://vimeo.com/2574826

Kosci in grabljice v samostojni Sloveniji, leta 1992 prvič v Ljubljani/Corncrake and rakes alone in independent Slovenia, the first time in 1992 in Ljubljana http://vimeo.com/2861136

Tudi predsednik je večkrat podprl naše delo, na primer 15.8.1992/Even the President has repeatedly supported our work, for example, 15/8/1992 http://vimeo.com/2737899

Pri Poku in Gršaku/In Poku and Gršaku: http://vimeo.com/3148007

Sosedov dan: /Neighbor day: http://vimeo.com/3532412

Projekt oživljanja naselja in izboljšanja zaupanja na TVS 1993/The project to revitalize settlements and improve confidence in the TVS 1993 http://vimeo.com/2859853

Srečanje družin na Gulču in na Otroškem igrišču Predale 1993/Meeting  families on Gulč and children’s playground Predale 1993

http://vimeo.com/2593158

Srečanje družin na Debelem Rtiču/Meeting families at Debeli Rtiču http://vimeo.com/2681770

Sajenje fržola/Planting beans: http://vimeo.com/3216667

Fržovari svačja/Fižolar pulls maize: http://vimeo.com/3050121

Polharska noč/Dormouse night : http://vimeo.com/3135287

Potres z epicentrom na Guču/An earthquake with epicenter in Gulč: http://vimeo.com/2940334

Sukarji/The inhabitants of the place Notranje Gorice -Plešivica : http://vimeo.com/2946025

Bogata dediščina Ljubljanskega barja/The rich heritage of the Ljubljana Marshes http://vimeo.com/2781987

Ljubljanica – reka s sedmi imeni/

Ljubljanica – River to Seventh names

http://vimeo.com/2783766

Gorskokolesarska tekma na Poligonu Veliki vrh 2002/

Mountain bike race in the Polygon Big Top2002

http://vimeo.com/2742025

Gorskokolesarska tekma na Poligonu Veliki vrh 2003/

Mountain bike race in the Polygon Big Top2003

http://vimeo.com/2748776

Gorskokolesarska tekma na Poligonu Veliki vrh 2005/

Mountain bike race in the Polygon Big Top2005

http://vimeo.com/2781200

Kulturna dediščina – tudi s klepanjem kose gradimo medsebojne odnose!/Cultural heritage – even with a hammer mon cuts build cooperative relations! http://vimeo.com/2572789

Predstavitev avtorja v TV oddaji (Preverjeno, november 2005)/Presentation of the author in the TV show http://vimeo.com/2573560

Kolesarjenje 2005/Cycling: : http://vimeo.com/3150533

Kosci in grabljice v samostojni Sloveniji, leta 2006 prvič v Občini Brezovica/Corncrake and rakes alone in independent Slovenia in 2006 for the first time in the municipality of Brezovica http://vimeo.com/2572857

Minka Vešič: http://vimeo.com/2940740

Z_zvonovi_in_ognjemeti_v_novo_leto7/And met the fire bell in the new year

http://video.google.com/videoplay?docid=1649430343826822936

Turizem/Tourism

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=707

Ašičeva pot/Asic’s way:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=390

http://radio.ognjisce.si/oddaje/dn/20061228354484335518.php

Plovba po Ljubljanici/Navigation on the Ljubljanica:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=537

Železnice/Railways:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=702

Napadalni psi/Aggressive dogs:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=684

Mestni avtobus/City bus:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=549

Varna pot med Ljubljano in Podpečjo/Safe route between Ljubljana and Podpečjo:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=522

Čistilna akcija/Cleaning Campaign:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=501

Botanični vrt/Botanical Garden:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=478

Trnovska cerkev/Trnovo church:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=479

Zaprtje trgovine v Notranjih Goricah/The closure of shops in the inner Goricah:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=450

Zdravilišče Rakitna/Youth spa Rakitna:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=438

Konjeniki Borovnica/Horse Borovnica:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=405

Promet v prestolnici/Turnover in the capital:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=400

Skejtarji na Brezovici/Skate park in Brezovica:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=353

Čistoča Ljubljanice/Decorations Ljubljanica:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=327

Ljubljanica in turizem/Ljubljanica and Tourism.
http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=328

Mostovi čez Ljubljanico/Bridges over the Ljubljanica:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=329

Krajinski park Ljubljansko barje/Ljubljana Marsh Nature Park:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=312

Prostorož Ljubljanica in obrežje/Space Coast and flowers Ljubljanica:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=309

S kolesom po Ljubljani/Cycling through Ljubljana:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=272

Sporno oglaševanje na jumbo/The controversial advertising to jumbo:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=244

Pasje zavetišče Gmajnice/Dog shelter Gmajnice:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=236

Obnovljena cerkev na Zaplani/A renewed church Zaplana:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=151

Prvi občinski praznik/The first municipal holiday:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=105

Rakova jelša/Cancer glutinosa:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=78

Medved v Rakitni/Bear in Rakitna:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=70

Brce 2007/Bike http://www.youtube.com/watch?v=hV9-rVI5Wd8

Gulč 2008/Bike http://www.facebook.com/profile.php?id=1048241037&ref=nf#/video/video.php?v=1046185187493&subj=543834234

Arheologi na barju/Archaeologists at the Marshes:

http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=69

Deskarski/skate poligon: http://arhiv.budilka.net/predpragom.asp?id=353

Deskarsko tekmovanje/Board race:

http://video.google.co.uk/videoplay?docid=5572058497130665295&hl=en-GB#

Dela na cesti Vnanje Gorice/Roadworks in Vnanje Gorice:

http://video.google.co.uk/videosearch?q=dela+na+cesti&hl=en-GB&emb=0#q=Dela+na+cesti+v+Vnanjih+Goricah&hl=en-GB&emb=0&qvid=dela+na+cesti&vid=-8312649929909228315

Lep pozdrav z Ljubljanskega barja/Gretings from Ljubljana Marshes:http://radio.ognjisce.si/oddaje/dn/20061228354484335518.php

Panorama s Predal, z Brc in iz Vnanjih Goric 2008/Panorama with drawers, with the BRC and the Vnanje Gorice 2008 http://vimeo.com/2521563

Dobro je pravočasno poskrbeti za varnost družine!/It is good time to provide for the safety of the family! http://www.zav-tilia.si/si/zivljenje/

Še en prenos na mlado generacijo/Another transfer to the younger generation: http://www.pejmodejmo.com/


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:SL; mso-fareast-language:SL;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:SL; mso-fareast-language:SL;} p.Slog1, li.Slog1, div.Slog1 {mso-style-name:Slog1; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:EN-GB; mso-fareast-language:SL;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 70.9pt; mso-header-margin:0cm; mso-footer-margin:45.35pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;}

A – ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE MED LJUDMI, SKUPNOSTMI IN NARODI

1. Pobratenje družin v soseščini je ena od oblik ustvarjanja spodbudnih razmer za najrazličnejše oblike sodelovanja. Prijateljski odnosi med mesti različnih dežel so pomemben zgled sodelovanja na vseh ravneh od družine do Evrope.

Pestrost oblik sodelovanja med raznimi pobratenimi družinami pa je zelo različna in jo je vsekakor mogoče še povečati. Izmenjava različnih izkušenj med pobratenimi občinami je lahko pomembna spodbuda za aktivno sodelovanje in iskanje vsem skupnih interesov.

2. V Sloveniji kot tudi v številnih evropskih deželah je iz polpretekle zgodovine še vedno ostalo precej nepotrebnih delitev in nezaceljenih nasprotij. Te škodujejo vsem in najbolj tam, kjer se pojavljajo. Zato jih moramo tudi na izvoru odpravljati s sodelovanjem, iskrenim iskanjem resnice ne pa očitanjem. Ljudje morajo biti prepričani, da lahko prav sami narede največ za kvaliteto in resnično blaginjo sedaj in v prihodnje. Pri nas, smo se tega lotili sistematično od 1990 dalje. Predpogoj uspeha je prijateljski odnos vodstev največjih skupnosti, (vzgojne ustanove, župnija, gasilci, Karitas, Rdeči križ, razna združenja, na primer upokojenci, mladina…), ki deluje pozitivno tako na svoje članstvo, kot tudi ostale manjše skupnosti. Enako pomembno je tudi spoštovanje vsake skupnosti.

a. Twining gradi zaupanje med ljudmi: Človek bo spoštoval sočloveka takrat, ko se bo naučil prav spoštovati tudi sebe in svoje poreklo. Pri nas smo to ponazorili z raziskovanjem porekla posameznih domačij in družinske zgodovine. S tem je rasla odgovornost do lastnega kraja in se bogatila spoznanja o mnogih preizkušnjah naših prednikov, katere so uspešno premagovali prav s sodelovanjem.

V letu 2001 je bilo naše delo v sodelovanju z Občino Trbiž (Tarvisio) iz Italije zajeto v evropski projekt v okviru leta evropskih jezikov. Izkazalo se je, da je za nacionalno manjšino v tujini sodelovanje še bolj pomembno, kot v matični domovini.

b. Twining daje ljudem možnost da izvajajo svojo vlogo kot nenadomestljivi dejavniki v ustvarjanju njihovega okolja:

- S pomočjo povezovanja (Twinninga) se ugotovi različnost problemov v posameznih področjih in nakazujejo rešitve v različnih delih Evrope

- Povezovanje (Twinning) naj temelji na upoštevanju vrednot in identitete posameznih območij.

c. Naša skupnost uspešno širi idejo o mozaiku razvoja na več načinov. Ocenjujem, da je najpomembnejše povezovanje med posameznimi področji:

- Medtem, ko nas na nek način ločujeta meja in jezik, nas združuje mnogo skupnih izhodišč na temelju vere in kulture.

- Vsem so skupni tudi globalni eksistenčni problemi na vseh področjih (sociala, gospodarstvo, razvoj, ekologija)

- Na področju izboljšanja splošne blaginje namenjamo posebno pozornost invalidom in pomoči potrebnim, zato smo združili vse humanitarne organizacije in se povezali tudi s tujimi.

- Mladi organizirajo vsako leto mednarodne delovne in skavtske tabore. In se pogosto udeležujejo podobnih zadev tudi po Evropi in svetu.

- Na kulturnem področju bogatimo predvsem srečanja med sosednjimi narodi, iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

- Starejši so modrost preteklosti, zato so ustanovljena krajevna društva in preko njih organizirana tudi samopomoč. Tu je še velika priložnost tudi za mednarodno sodelovanje.

- Na športnem področju organiziramo mnoge prireditve mednarodnega pomena.

Zelo pomembno je prav sodelovanje med sosedi. Bilo bi lahko še več sodelovanja med občinami na državni in mednarodni ravni, če bi obstajala možnost sofinansiranja. Ni pa nobenih ovir za mednarodno povezovanje preko spletnih strani. Morda bi se dalo preko Twining odnosov določene informacije prevajati v evropske jezike?

Zahvaljujem se vsem za čas in si želim, da bi tudi v prihodnje nadaljevali vsem nam skupno delo v korist te in prihodnje Evrope.

Drago Stanovnik, Na Brce 27, 1351 Brezovica, Slovenija


A- FOR BETTER UNDERSTANDING AMONG PEOPLE, COMMUNITIES AND NATIONS

1. Twinning of the families in neih’ghbourhoods is one of the forms of creating favourable conditions for various means of cooperation. Friendly relations among cities of different countries are fundamental examples of cooperation on all levels, from the singular family to the continent of Europe.

Multiple forms of cooperation among different twinning families could of course be intensified. Exchange of different experiences among twinning municipalities could be an important promoter of active cooperation and searching of common interests.

2. In Slovenia, as well as in many European countries, there still remain many unnecessary conflicts and unhealed contrasts. These are harmful in general but most painful in concrete situations. In order to remove them we should try to promote cooperation and a sincere search for truth. People should be convinced that they are able to do the most for the quality and real well-being, now and in the future. In our municipality we have been trying to realise this systematically from the year 1990 onwards (education institutions, parish, fire brigade, Karitas, Red Cross, different associations: for example retired people and youth). The precondition for success is a friendly relation of the leadership among greater associations, which has a positive influence on the membership, as well as to other smaller associations. Equally important is a respectful relation to other associations.

a. Twinning creates confidence among people. One can respect other people if he respects himself and his origins. We tried to show this with a research of farm names and family histories. This contributes to the responsibility for one’s own place and enriches the knowledge about many experiences of our ancestors. They had overcome many difficulties just with mutual cooperation.

In the year 2001 our cooperation with a twinning municipality from Italy (Tarvisio-Trbiž) was included in a European project in the frame of the year of European languages. It was shown that for a national minority abroad this is even more important that in the mother country.

b. Twinning offers an opportunity to the people to carry out their role as an irreplaceable factor forming their environment.

- With the help of twinning the voice of our work could be heard throughout Europe.

c. Our community successfully propagates the idea of the development spectrum in different ways:

- While borders and language separate us we have many common standpoints on the basis of religion and culture.

- The global living existence problems (social, economic, development, ecological) are common to all of us.

- In the field of improving the general well-being we give special attention to handicapped people and those in need. For this purpose we joined all humanitarian organisations and linked them with those abroad.

-Young people every year organise the international working and scout camps. They often take part in similar activities also in other countries in Europe and elsewhere.

- In the cultural sphere we are enriching first of all the meetings among neighbouring nations in Italy, Austria, Croatia and Slovenia.

-While old people have wisdom of the past we have created local associations and organised selfhelp among them. This is also a good possibility for international cooperation.

- In sports we organise many arrangements also on the international level.

Cooperation among neighbours is very important. There could be more cooperation among the municipalities on a national or international level if there were a greater possibility of co-financing. Of course there are no hindrances for relations through web sites. Maybe certain information could be through Twining relations translated into European languages.

I thank to all for their attention and I hope that cooperation in the future will be useful for the present and future Europe.

Drago Stanovnik, Na Brce 27, 1351 Brezovica, Slovenia

  • Share/Bookmark

The immediate southeastern and western vicinity of Ljubljana, the Slovenian capital, comprises the area of the Ljubljana moor, the mountainous area of Krim-Mokrec, Rovte and Polhov gradec as well as part of the Turjak surroundings. The area with over 725 km2 and about 55 000 population includes the following communes: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov gradec, Horjul, Ig, Logatec, Škofljica and Vrhnika.This region started to develop its own potentials with special regard to comprehensive view on development which will be to the benefit of population and not harmful for nature. This approach will in future contribute to preserve natural environment and identity of the area and in the same time to promote a suitable form of cooperation with Ljubljana.

The Ljubljana moor with its mountainous hinterland has rich natural and cultural heritage. Let us name some of them: carst sources of the Ljubljanica river, Planinsko polje with the same river but another name Unica, numerous caves, Pekel falls, Iški vintgar gorge, Mali plac- the remainder of the peat bog on the hill Kostanjevica near Bevke in the middle of the Ljubljana moor, Kucler stone quarry at Drenov grič, a small and deep lake Jezero near Podpeči, fishing ponds Draga near Ig, youth health resort on Rakitna with a good climate, Napolenon’s lime tree alley in Logatec, many kinds of birds and more and more.

Part of the cultural heritage are specially important archeologic sites from prehistoric time, Roman time and the time of migration of the nations; some castles, among them the Bistra castle with the Technical museum of Slovenia and the renewed castle with Neptun fountain at Polhov gradec. At Vrhnika is also the home of one of the greatest Slovenian writer’s Ivan Cankar.

Very interesting are also remainders of the enormous railway bridge, which had been for many years one of the longest bridges in Central Europe. Also numerous churches are cultural monuments or religious shrines.

The area is very suitable for trips, excursions and recreation: walking, cycling, baloon sport, horse sports, fishing, in winter also skiing and cross country skiing and last not least also speleology. Numerous traditional events and a good touristic offer as supplement to the above described possibilities prove, that it is worth to see also this part of Slovenia.

Brezovica

The locality Brezovica was in the historic documents mentioned first time in the year 1314, but it has been inhabited since the Roman time. Already then an important traffic connection between Emona (Ljubljana) and Nauportus (Vrhnika) passed it.
Brezovica is one of the main starting points in the direction towards Podpeč and Rakitna and an important place on the way to Primorska. The older farming centre of the village is situated at the foothill of the hills Brezoviški hrib and Debeli hrib, while the village expanded to the plain along the freeway and the railway.
Baroque parish church Saint Anthony the Hermit has been first time mentioned in the year 1526. The church is known by the paintings of Ivan Šubic and harmonic chiming, because there is a strong chiming group.
Brezovica develops itself into a contemporary economic place, as is has many enterprises and crafts with facilities as well as shops and restaurants.
The recreation centre Radna is quickly developing. There are also many activities connected with the elementary school Brezovica.

Vnanje Gorice

Vnanje Gorice is situated on the small pass of the Veliki Vrh and Gulč. It was first mentioned in the year 1414 when there were 7 farms. Later the settlement spread about the little hill Gulč on which from the year 1526 stands the church of St.Trinity (Holy Spirit). On it there are frescoes on tufa, made by I. Mole and statues of A. M. Slime, made by the Z. Strajnar. On the facades of the houses is the house name, carved into wood. In the village is a centre of the Brezovica kindergartens, health station with the pharmacy, the oldest voluntary fire brigade and many voluntary organizations. The cultural club Vnanje Gorice has been renovating the customs already 25 years. The place will soon be equipped with a new railway station. Vnanje Gorice is at the cross point of safe multipurpose family trips, which link all the settlements in the area of the new Ljubljansko barje (moor) Landscape Park which is coming into existence.
In the Veliki Vrh is a children’s playground and a bicycle athletic polygon Predale where already many years international bicycle competitions are taking place. On the lonely hill Dobčenica (Zadačenca) were found also tools from the microlytic time. In the leeward side of the hills are favorable conditions for balloons and because of this here is a Balloon center of
Slovenia.

Notranje Gorice

The place has been first time mentioned between the years 1197 and 1020 as the ownership of the monastery of St Paulus in Carinthia and is also the oldest settlement in the municipality Brezovica.
In the middle of the village stands a small chapel that marks the central point of the Ljubljansko barje. It is painted with the motives from the bible. It was built as a remembrance of the terrible plague and small pox because which were in the years 1850-1860 the cause of death for the two thirds of the villagers. The parish church has the name of
St Martin. In his young years here was the parish priest the writer Janez Jalen, known by his novel Bobri (beavers).
On Gmajna the archeologists found the oldest remainders of the houses on the poles in which lived the lake-dwellers in the time of the Stone Age. In Zamedvednica at the foothill of the Marinčev hrib they found the remainders of a wooden boat and other objects that were used by the lake dwellers.
Podplešivica is known by the castle Kušljanov grad that was probably built in the 15 century. The historian Valvasor called it “Behind the mud”. The lonely hill Plešivica with the 390 m above the see level is the highest point of the Ljubljansko barje. Notranje gorice is a village of handicraftsmen, artisans and farmers. Because of its favorable site, a new residential zone is in construction in the direction towards
Ljubljana.


Podpec

Under the 1107 m high mountain Krim and the hill with the little church Saint Ana and on the western slopes of the Krim mountains is situated the village Podpeč. It is known first of all by the stonequarry from which was extracted the known “Podpeč marble”, which was exploited already by the Romans. The Podpeč marble was a very favorite construction material of the architect Plečnik. In Podpeč was also an important river port until the 19th century, when the railway connection was built over the Ljubljansko barje (Ljubljana moor). Nowadays it is an important economic and tourist connection point of the water, land and sport airways. In the village Jezero there is a little lake of a circular shape and the depth of 47 m and is the deepest natural lake in Slovenia, and is declared as a natural monument. The villagers are proud of the little church of Saint Laurentius from the 12th century. The lake is a nice tourist point and in the summer it invites numerous fishermen, swimmers and walkers, which have various possibilities for the trips in the mountains. From Jezero leads a mountain way to Planinca, from which there is a wonderful view to the Ljubljansko barje and the little hills in it. In Planinca there is a little church of Saint Thomasus. In the vicinity there are various carst caves. In the vicinity of the village Goričica pod Krimom is a so-called Goriški mah (bog), the greatest remainder of the former high bog. Its flora includes very rare characteristic plants that are typical for the Ljubljana moor.


Preserje

The village Preserje is at the foot of the hill on which stands the church of Saint Joseph. In the village is a parish church of Saint Vid, with a nice baroque architecture from the year 1711. In the southern part of the village below Dolenja Brezovica there is a small carst plain called Ponikve with a small sink and below the village Kamnik pod Krimom there is a carst brook where the water comes out. Among the small mountains Slemena, Lopate and Vrba is a compact village Gorenja Brezovica. In its centre there is a votive chapel from the year 1926. On the facades of the houses in Dolenja and Gorenja Brezovica there are names of the houses carved into the wood. Between Žalostna gora, a favourite pilgrimage way, and Tisovec is hidden the village Kamnik
pod Krimom with a gothic
church of Saint Florian from the 15th century. With the railway connection Ljubljana-Trieste also Preserje got its railway. The rocks from the Preserje stonequarry under the Žalostna Gora were used for concrete, railway dams and for the construction of roads. On the way to Rakitna in the Plehanov Laz is developing a winter sport center together with the hunter’s home.


Rakitna

Rakitna is in the central part of the wooded carst high plain, 800 m above the sea level. Because of the extraordinary favorable bioclimatic conditions that are created by the mixing of the Mediterranean and alpine air streams, it belongs to the places with the best climate of the middle mountain areas in Slovenia. Here is also a climatic health resort for the children. Rakitna consists of nine hamlets with characteristic names. Hudi konec, Boršt, Novaki, Na klancu etc. The bottom of the basin is a carst plain with characteristic carst phenomena and is included into the list of the natural heritage. Before two thousand years a roman road passed Rakitna. For its protection the Romans built a wall whose remainders are still visible. The baroque church of Saint Cross was first mentioned in the year 1526. It has two side chapels and a marble altar, brought from Bistra in the time of closing the Carthusian monastery. During summer, the lake is suitable for swimming and in winter for skating. In its immediate vicinity intensively develops the tourism. In the Rakitna mountain plain and the adjacent slopes are large terrains for skiing, cycling and walking. Rakitna has many natural values; among them a special place takes Brinar’s fir, which is a natural mutation, which is similar to a cypress. Rakitna is also a living space for rare animals, among which is most known the brown bear.

  • Share/Bookmark
24.01.2009 20:50 | Komentarji & Trackbacki (1) | Permalink

Vsakdanje življenje prinaša na vsa področja vedno nove spremembe življenja in dela. Tako se pogosto srečujemo tudi z nasprotujočimi pogledi na reševanje aktualnih in perečih vprašanj. Da bi jih čim bolje rešili, pripravljamo na področju Ljubljanskega barja in hribovitega zaledja primerne priložnosti in okoliščine, kjer se ljudje med seboj srečujejo in izmenjujejo stališča. Če tovrstnih priložnosti ne bi pripravili na primeren način, bi se ljudje med seboj še bolj odtujevali.

Konfliktov se lahko uspešno izognemo z uvajanjem in izvajanjem projektov, ki so privlačni in koristni za vse udeležence. Ljudje morajo postati prepričani, da so nenadomestljivi ustvarjalci življenjskega okolja za prihodnost nas vseh in za prihodnje generacije. Ljudje se tudi morajo zavedati da so člani širše skupnosti.

V vasi Vnanje Gorice je bilo več iniciativ za boljše sodelovanje med ljudmi. Rad bi dal nekaj konkretnih primerov. Na srečanje o prihodnjem razvoju naše vasi sem povabil voditelje različnih ustanov, skupnosti in društev. Nad mizo je bil napis “ZA NOTRANJI MIR (razumevanje) IN ZDRAVO OKOLJE” Kmalu smo ugotovili, da na vkljub različnim pogledom ne izključujemo eden drugega ampak se dopolnjujemo.To srečanje smo imenovali “SOSEDOV DAN”. Na podoben način smo organizirali mesečne in letne aktivnosti.

Everyday life brings many new things to all spheres of life and work. This is frequently related with contrasting opinions about the most fundamental questions.

In the Ljubljana moor with the mountainous hinterland we have tried throughout the years to create the possibilities (circumstances) for meeting of people and the exchanging of views among them. If this is not carried out in a proper way it can easily become a point of conflict.

Such conflicts could be successfully avoided with the introduction and implementation of projects which are attractive and useful to all participants. People should become convinced that they are irreplaceable creators of the living environment and are also directly responsible for not only all of our futures, but also for future generations. People should become aware of the fact that they are members of a broader community.

In the village Vnanje Gorice there have been different initiatives to improve cooperation among the people. I would like to give some concrete examples. In a meeting about the future development of our village I invited the persons in charge of different institutions, communities and associations to participate. Above the table there was an inscription “For the understanding and healthy environment.” Soon we found out that in spite of our differences we do not exclude but rather supplement each other. This meeting was called “Neighbour’s day”. In a similar way were organized other monthly and annual activities as follows.

  • Share/Bookmark
24.01.2009 20:42 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink